TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 04/7/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 04/7/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 04/7/2023 là:

+ Xuất khẩu: 304 xe (272 xe hoa quả, 32 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 472 xe (457 xe chở hàng, 15 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 03/7/2023 đến 20h00 ngày 04/7/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 203 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 04/7/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị là 183 xe (281 xe tại khu vực cửa khẩu, gồm: 137 xe hàng hoa quả, 41 xe hàng khác; 05 xe đỗ ở khu phi thuế quan).

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 04/7/2023 là:

+ Xuất khẩu: 0 toa;

+ Nhập khẩu: 53 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 04/7/2023 là:

+ Xuất khẩu: 06 xe;

+ Nhập khẩu: 59 xe.

– Từ 20h00 ngày 03/7/2023 đến 20h00 ngày 04/7/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 03 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 04/7/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 16 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 04/7/2023 là:

+ Xuất khẩu: 256 xe (236 xe hoa quả; 20 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 100 xe.

– Từ 20h00 ngày 03/7/2023 đến 20h00 ngày 04/7/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 286 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 04/7/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 337 xe (Trong đó có 325 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 04/7/2023 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe (0 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 03/7/2023 đến 20h00 ngày 04/7/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 04/7/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe (0 xe hoa quả).

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 04/7/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.197 xe (Xuất khẩu 566 xe (508 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 631 xe (trong đó có 616 xe hàng, 15 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 04/7/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 536 xe (tăng 74 xe so với ngày hôm trước); lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 470 xe (giảm 27 xe so với ngày hôm trước); 05 xe chờ xuất khẩu chưa xác định loại hàng hóa.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 492 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan được biết và chủ động đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.