TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 06/7/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 06/7/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 06/7/2023 là:

+ Xuất khẩu: 189 xe (141 xe hoa quả, 48 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 481 xe (468 xe chở hàng, 13 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 05/7/2023 đến 20h00 ngày 06/7/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 193 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 06/7/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị là 143 xe trong khu vực cửa khẩu (gồm: 92 xe hàng hoa quả, 51 xe hàng khác); 02 xe đỗ tại Khu Phi thuế quan.

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 06/7/2023 là:

+ Xuất khẩu: 14 toa;

+ Nhập khẩu: 24 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 06/7/2023 là:

+ Xuất khẩu: 06 xe;

+ Nhập khẩu: 70 xe.

– Từ 20h00 ngày 05/7/2023 đến 20h00 ngày 06/7/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 08 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 06/7/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 16 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 06/7/2023 là:

+ Xuất khẩu: 293 xe (252 xe hoa quả; 41 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 100 xe.

– Từ 20h00 ngày 05/7/2023 đến 20h00 ngày 06/7/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 269 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 06/7/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 402 xe (Trong đó có 378 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 06/7/2023 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 05/7/2023 đến 20h00 ngày 06/7/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 06/7/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe (0 xe hoa quả).

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 06/7/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.139 xe (Xuất khẩu 488 xe (393 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 651 xe (trong đó có 638 xe hàng, 13 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 06/7/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 563 xe (giảm 18 xe so với ngày hôm trước); lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 470 xe (giảm 32 xe so với ngày hôm trước).

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 470 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan được biết và chủ động đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.