Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thủy sản huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng

     Thực hiện Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng; Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về Quy định chính sách hỗ trợthực hiện tháo dỡ cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà.
     Nhằm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho các doanh nghiệp, các hộ, cơ sở nuôi trồng thủy hải sản trên các Vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng phải thực hiện việc tháo dỡ các lồng bè nuôi trồng thủy sản.Theo đó, số lượng thủy hải sản (cá, nhuyễn thể) đã đến kỳ thu hoạch.
     Sở Công Thương thành phố Hải Phòng đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ đầu mối trên toàn quốc quan tâm phối hợp, tạo điều kiện hỗ trợkết nối, quảng bá, giới thiệu tiêu thụ sản phẩm thủy hải sản được nuôi tại các Vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Về chủng loại, giá cả, số điện thoại các cơ sở nuôi được gửi (phụ lục kèm theo).
     * Đầu mối liên hệ phối hợp:
     -Bà Trần Thị Lý -Phó Phòng Quản lý Thương mại – SởCông Thương thành phố Hải Phòng. Điện thoại: 0225.3951201-DĐ: 0911120186.
     -Ông Phạm Văn Hợp -Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng -huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Điện thoại: 0979680999.
     -Ông Vũ Hoài Nam –Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Điện thoại: 0988668230.
     -Ông Phùng Quang Tuyền –Phó giám đốc Ban quản lý các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà. Điện thoại: 0919187268.
Hoặc liên hệ trực tiếp với các nhà bè có sản phẩm thủy sản lớn trên vịnh.
     Sở Công Thương thành phố Hải Phòng rất mong nhận được sự quan tâm, hưởng ứng, hỗ trợcủa Quý cơ quan, đơn vị.
     Trân trọng./.
Nguồn: Tổng hợp