TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 09/3/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 09/3/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 09/3/2023 là:

+ Xuất khẩu: 121 xe (65 xe hoa quả, 56 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 475 xe (450 xe chở hàng, 25 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 08/3/2023 đến 20h00 ngày 09/3/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 119 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 09/3/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 54 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (07 xe), mặt hàng khác (47 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 09/3/2023 là:

+ Xuất khẩu: 10 toa;

+ Nhập khẩu: 37 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 09/3/2023 là:

+ Xuất khẩu: 27 xe;

+ Nhập khẩu: 37 xe.

– Từ 20h00 ngày 08/3/2023 đến 20h00 ngày 09/3/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 26 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 09/3/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 21 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 09/3/2023 là:

+ Xuất khẩu: 207 xe (194 xe hoa quả, 13 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 71 xe.

– Từ 20h00 ngày 08/3/2023 đến 20h00 ngày 09/3/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 127 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 09/3/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 239 xe (Trong đó có 235 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 09/3/2023 là:

+ Xuất khẩu: 26 xe (19 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 08/3/2023 đến 20h00 ngày 09/3/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 18 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 09/3/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 01 xe (0 xe hoa quả).

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 09/3/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 964 xe (Xuất khẩu 381 xe (trong đó có 278 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 583 xe (trong đó có 558 xe hàng, 25 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 09/3/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 318 xe (giảm 91 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 246 xe (giảm 90 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 77% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 290 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.