TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 12/5/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 12/5/2022 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 12/5/2022 là:

+ Xuất khẩu: 50 xe (29 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 142 xe.

– Từ 20h00 ngày 11/5/2022 đến 20h00 ngày 12/5/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 15 xe (hoa quả);

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 12/5/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 172 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (108 xe), mặt hàng khác,…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 12/5/2022 là:

+ Xuất khẩu: 39 toa;

+ Nhập khẩu: 68 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 12/5/2022 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 31 xe.

– Từ 20h00 ngày 11/5/2022 đến 20h00 ngày 12/5/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 10 xe tinh bột (đã hạ tải trước đó);

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe.

– Thời điểm 20h00 ngày 12/5/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 12/5/2022 là:

+ Xuất khẩu: 113 xe (71 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 117 xe.

– Từ 20h00 ngày 11/5/2022 đến 20h00 ngày 12/5/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 153 xe (Bột sắn, Chuối, Xoài, Thanh Long, hạt sen, chổi, cói,…);

– Thời điểm 20h00 ngày 12/5/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 824 xe (Trong đó có 534 xe chở mặt hàng hoa quả).

 

Như vậy, tại 03 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma:

– Ngày 12/5/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 453 xe (Xuất khẩu 163 xe (100 xe hoa quả); Nhập khẩu: 290 xe)

– Tại thời điểm 20h00 ngày 12/5/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 996 xe (giảm 25 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 642 xe (giảm 13 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 64% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 153 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.