TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 11/5/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 11/5/2022 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 11/5/2022 là:

+ Xuất khẩu: 45 xe (37 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 137 xe.

– Từ 20h00 ngày 10/5/2022 đến 20h00 ngày 11/5/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 12 xe (hoa quả);

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 21 xe (hoa quả, ván bóc, hạt điều,…);

– Thời điểm 20h00 ngày 11/5/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 273 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (147 xe), mặt hàng khác,…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 11/5/2022 là:

+ Xuất khẩu: 58 toa;

+ Nhập khẩu: 75 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 11/5/2022 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 37 xe.

– Từ 20h00 ngày 10/5/2022 đến 20h00 ngày 11/5/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 12 xe tinh bột (đã hạ tải trước đó);

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe.

– Thời điểm 20h00 ngày 11/5/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 11/5/2022 là:

+ Xuất khẩu: 110 xe (70 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 32 xe.

– Từ 20h00 ngày 10/5/2022 đến 20h00 ngày 11/5/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 199 xe (Bột sắn, Chuối, Xoài, Thanh Long, hạt sen, chổi, cói,…);

– Thời điểm 20h00 ngày 11/5/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 784 xe (Trong đó có 508 xe chở mặt hàng hoa quả).

 

Như vậy, tại 03 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma:

– Ngày 11/5/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 361 xe (Xuất khẩu 155 xe (107 xe hoa quả); Nhập khẩu: 206 xe)

– Tại thời điểm 20h00 ngày 11/5/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 1021 xe (tăng 53 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 655 xe (tăng 12 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 64% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 220 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.