TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 12/5/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 12/5/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 12/5/2023 là:

+ Xuất khẩu: 247 xe (201 xe hoa quả, 46 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 511 xe (455 xe chở hàng, 56 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 11/5/2023 đến 20h00 ngày 12/5/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 276 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 12/5/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 140 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (95 xe), mặt hàng khác (45 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 12/5/2023 là:

+ Xuất khẩu: 11 toa;

+ Nhập khẩu: 08 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 12/5/2023 là:

+ Xuất khẩu: 08 xe;

+ Nhập khẩu: 54 xe.

– Từ 20h00 ngày 11/5/2023 đến 20h00 ngày 12/5/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 14 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 12/5/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 17 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 12/5/2023 là:

+ Xuất khẩu: 240 xe (187 xe hoa quả, 53 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 78 xe.

– Từ 20h00 ngày 11/5/2023 đến 20h00 ngày 12/5/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 228 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 12/5/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 228 xe (Trong đó có 194 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 12/5/2023 là:

+ Xuất khẩu: 09 xe (08 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 11/5/2023 đến 20h00 ngày 12/5/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 08 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 12/5/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 00 xe (00 xe hoa quả).

 

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 12/5/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.147 xe (Xuất khẩu 504 xe (trong đó có 396 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 643 xe (trong đó có 587 xe hàng, 56 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 12/5/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 385 xe (tăng 22 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 289 xe (giảm 04 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 82% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 526 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.