TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 12/6/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 12/6/2022 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 12/6/2022 là:

+ Xuất khẩu: 86 xe (70 xe hoa quả, 16 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 126 xe.

– Từ 20h00 ngày 11/6/2022 đến 20h00 ngày 12/6/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 01 xe hoa quả;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 165 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 12/6/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 454 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (397 xe), mặt hàng khác,…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 12/6/2022 là:

+ Xuất khẩu: 25 toa;

+ Nhập khẩu: 43 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 12/6/2022 là:

+ Xuất khẩu: 01 xe;

+ Nhập khẩu: 35 xe.

– Từ 20h00 ngày 11/6/2022 đến 20h00 ngày 12/6/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe.

– Thời điểm 20h00 ngày 12/6/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 12/6/2022 là:

+ Xuất khẩu: 173 xe (139 xe hoa quả, trong đó có 63 xe chở vải tươi; 34 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 139 xe.

– Từ 20h00 ngày 11/6/2022 đến 20h00 ngày 12/6/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 01 xe hoa quả;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 116 xe (Mít, Thanh Long, Vải thiều, cau khô, thạch đen, hạt sen,…);

– Thời điểm 20h00 ngày 12/6/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 854 xe (Trong đó có 555 xe chở mặt hàng hoa quả).

 

Như vậy, tại 03 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma:

– Ngày 12/6/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 560 xe (Xuất khẩu 260 xe (209 xe hoa quả); Nhập khẩu: 300 xe)

– Tại thời điểm 20h00 ngày 12/6/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 1.308 xe (tăng 20 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 952 xe (tăng 12 xe so với ngày hôm trước, trong đó có khoảng 148 xe chở vải thiều); chiếm khoảng 72% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 281 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.