TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 12/7/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 12/7/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 12/7/2023 là:

+ Xuất khẩu: 198 xe (155 xe hoa quả, 43 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 452 xe (451 xe chở hàng, 01 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 11/7/2023 đến 20h00 ngày 12/7/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 195 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 12/7/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị là 111 xe, 109 xe trong khu vực cửa khẩu (gồm: 26 xe hàng hoa quả, 83 xe hàng khác); 02 xe đỗ tại Khu Phi thuế quan.

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 12/7/2023 là:

+ Xuất khẩu: 13 toa;

+ Nhập khẩu: 04 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 12/7/2023 là:

+ Xuất khẩu: 09 xe;

+ Nhập khẩu: 67 xe.

– Từ 20h00 ngày 11/7/2023 đến 20h00 ngày 12/7/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 01 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 12/7/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 10 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 12/7/2023 là:

+ Xuất khẩu: 158 xe (126 xe hoa quả; 32 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 128 xe.

– Từ 20h00 ngày 11/7/2023 đến 20h00 ngày 12/7/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 132 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 12/7/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 296 xe (Trong đó có 284 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 12/7/2023 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 11/7/2023 đến 20h00 ngày 12/7/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 12/7/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe (0 xe hoa quả).

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 12/7/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.012 xe (Xuất khẩu 365 xe (281 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 647 xe (trong đó có 646 xe hàng, 01 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 12/7/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 417 xe (giảm 37 xe so với ngày hôm trước); lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 310 xe (giảm 40 xe so với ngày hôm trước).

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 328 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan được biết và chủ động đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.