TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 12/9/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 12/9/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 12/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 196 xe (189 xe hoa quả, 07 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 502 xe (491 xe chở hàng, 11 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 11/9/2023 đến 20h00 ngày 12/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 240 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 12/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị là 472 xe (202 xe tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, gồm: 147 xe hoa quả, 55 xe mặt hàng khác; 270 xe tại bãi Khu Phi thuế quan).

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 12/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 07 toa;

+ Nhập khẩu: 12 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 12/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 12 xe;

+ Nhập khẩu: 94 xe.

– Từ 20h00 ngày 11/9/2023 đến 20h00 ngày 12/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 19 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 12/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 26 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 12/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 219 xe (187 xe hoa quả; 32 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 195 xe.

– Từ 20h00 ngày 11/9/2023 đến 20h00 ngày 12/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 269 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 12/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 376 xe (Trong đó có 326 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 12/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 06 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 11/9/2023 đến 20h00 ngày 12/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 06 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 12/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe (0 xe hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Na Hình

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 12/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 06 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 11/9/2023 đến 20h00 ngày 12/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 06 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 12/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

Như vậy, tại 05 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình:

– Ngày 12/9/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.230 xe (Xuất khẩu 439 xe (376 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 791 xe (trong đó có 780 xe hàng, 11 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 12/9/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 874 xe (tăng 101 xe so với ngày hôm trước); trong đó: 473 xe hoa quả (giảm 64 xe so với ngày hôm trước), 131 xe mặt hàng khác và 270 xe nằm ngoài khu vực cửa khẩu chưa xác định được mặt hàng.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 540 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan được biết và chủ động đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.