TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 13/8/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 13/8/2022 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 13/8/2022 là:

+ Xuất khẩu: 90 xe (17 xe hoa quả, 73 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 280 xe (255 xe chở hàng, 25 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 12/8/2022 đến 20h00 ngày 13/8/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 01 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 100 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 13/8/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 54 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (21 xe), mặt hàng khác (33 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 13/8/2022 là:

+ Xuất khẩu: 19 toa;

+ Nhập khẩu: 34 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 13/8/2022 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 12/8/2022 đến 20h00 ngày 13/8/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 13/8/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 13/8/2022 là:

+ Xuất khẩu: 192 xe (147 xe hoa quả, 45 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 98 xe.

– Từ 20h00 ngày 12/8/2022 đến 20h00 ngày 13/8/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 207 xe (Thanh Long, bột sắn, chổi chít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 13/8/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 225 xe (Trong đó có 163 xe chở mặt hàng hoa quả).

 

Như vậy, tại 03 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma:

– Ngày 13/8/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 660 xe (Xuất khẩu 282 xe (trong đó có 164 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu: 378 xe (trong đó có 353 xe hàng, 25 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 13/8/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 279 xe (tăng 24 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 184 xe (tăng 41 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 65% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 307 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.