TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 14/8/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 14/8/2022 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 14/8/2022 là:

+ Xuất khẩu: 59 xe (17 xe hoa quả, 42 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 250 xe (225 xe chở hàng, 25 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 13/8/2022 đến 20h00 ngày 14/8/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 01 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 87 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 14/8/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 81 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (05 xe), mặt hàng khác (76 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 14/8/2022 là:

+ Xuất khẩu: 15 toa;

+ Nhập khẩu: 35 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 14/8/2022 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 13/8/2022 đến 20h00 ngày 14/8/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 14/8/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 14/8/2022 là:

+ Xuất khẩu: 232 xe (189 xe hoa quả, 43 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 108 xe.

– Từ 20h00 ngày 13/8/2022 đến 20h00 ngày 14/8/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 195 xe (Thanh Long, bột sắn, chổi chít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 14/8/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 188 xe (Trong đó có 114 xe chở mặt hàng hoa quả).

 

Như vậy, tại 03 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma:

– Ngày 14/8/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 649 xe (Xuất khẩu 291 xe (trong đó có 206 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu: 358 xe (trong đó có 333 xe hàng, 25 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 14/8/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 269 xe (giảm 10 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 119 xe (giảm 65 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 64% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 282 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.