TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 14/7/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 14/7/2022 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 14/7/2022 là:

+ Xuất khẩu: 138 xe (122 xe hoa quả, 16 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 229 xe (203 xe chở hàng, 26 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 13/7/2022 đến 20h00 ngày 14/7/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 04 xe hoa quả;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 108 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 14/7/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 93 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (62 xe), mặt hàng khác (31 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 14/7/2022 là:

+ Xuất khẩu: 01 toa;

+ Nhập khẩu: 68 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 14/7/2022 là:

+ Xuất khẩu: 02 xe;

+ Nhập khẩu: 62 xe.

– Từ 20h00 ngày 13/7/2022 đến 20h00 ngày 14/7/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 02 xe (nhựa thông);

– Thời điểm 20h00 ngày 14/7/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 14/7/2022 là:

+ Xuất khẩu: 169 xe (134 xe hoa quả, trong đó có 14 xe chở vải tươi; 35 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 191 xe.

– Từ 20h00 ngày 13/7/2022 đến 20h00 ngày 14/7/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 192 xe (Mít, Chuối, Thanh Long, Vải thiều, bột sắn, cây mây…);

– Thời điểm 20h00 ngày 14/7/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 244 xe (Trong đó có 193 xe chở mặt hàng hoa quả).

 

Như vậy, tại 03 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma:

– Ngày 14/7/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 791 xe (Xuất khẩu 309 xe (256 xe hoa quả, trong đó có 14 xe vải thiều xuất khẩu); Nhập khẩu: 482 xe (trong đó có 456 xe hàng, 26 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 14/7/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 337 xe (giảm 11 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 255 xe (giảm 08 xe so với ngày hôm trước, trong đó có khoảng 03 xe chở vải thiều); chiếm khoảng 75% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 302 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.