TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 15/6/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 15/6/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 15/6/2023 là:

+ Xuất khẩu: 272 xe (204 xe hoa quả, 68 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 511 xe (510 xe chở hàng, 01 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 14/6/2023 đến 20h00 ngày 15/6/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 234 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 15/6/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị là 62 xe (gồm: 44 xe hàng hoa quả, 18 xe hàng khác).

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 15/6/2023 là:

+ Xuất khẩu: 21 toa;

+ Nhập khẩu: 22 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 15/6/2023 là:

+ Xuất khẩu: 09 xe;

+ Nhập khẩu: 79 xe.

– Từ 20h00 ngày 14/6/2023 đến 20h00 ngày 15/6/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 07 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 15/6/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 09 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 15/6/2023 là:

+ Xuất khẩu: 243 xe (223 xe hoa quả gồm 83 xe vải tươi = 1.997 tấn, 20 xe sầu riêng; 20 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 99 xe.

– Từ 20h00 ngày 14/6/2023 đến 20h00 ngày 15/6/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 226 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 15/6/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 216 xe (Trong đó có 203 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 15/6/2023 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe (0 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 14/6/2023 đến 20h00 ngày 15/6/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 15/6/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe (0 xe hoa quả).

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 15/6/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.213 xe (Xuất khẩu 689 xe (427 xe hoa quả xuất khẩu, trong đó có 83 xe vải tươi); Nhập khẩu 689 xe (trong đó có 688 xe hàng, 01 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 15/6/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 287 xe (giảm 57 xe so với ngày hôm trước); lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu 247 xe (giảm 53 xe so với ngày hôm trước).

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 467 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan được biết và chủ động đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.