TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 15/8/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 15/8/2022 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 15/8/2022 là:

+ Xuất khẩu: 82 xe (34 xe hoa quả, 48 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 189 xe (187 xe chở hàng, 02 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 14/8/2022 đến 20h00 ngày 15/8/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 53 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 15/8/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 52 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (06 xe), mặt hàng khác (46 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 15/8/2022 là:

+ Xuất khẩu: 07 toa;

+ Nhập khẩu: 42 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 15/8/2022 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 42 xe.

– Từ 20h00 ngày 14/8/2022 đến 20h00 ngày 15/8/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 15/8/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 15/8/2022 là:

+ Xuất khẩu: 233 xe (200 xe hoa quả, 33 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 111 xe.

– Từ 20h00 ngày 14/8/2022 đến 20h00 ngày 15/8/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 180 xe (Thanh Long, bột sắn, chổi chít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 15/8/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 135 xe (Trong đó có 40 xe chở mặt hàng hoa quả).

 

Như vậy, tại 03 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma:

– Ngày 15/8/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 657 xe (Xuất khẩu 315 xe (trong đó có 234 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu: 342 xe (trong đó có 340 xe hàng, 02 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 15/8/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 187 xe (giảm 82 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 46 xe (giảm 73 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 25% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 233 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.