TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 21/7/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 21/7/2022 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 21/7/2022 là:

+ Xuất khẩu: 60 xe (50 xe hoa quả, 10 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 159 xe (159 xe chở hàng).

– Từ 20h00 ngày 20/7/2022 đến 20h00 ngày 21/7/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 03 xe (02 xe hoa quả, 01 xe LKĐT);

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 149 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 21/7/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 358 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (275 xe), mặt hàng khác (83 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 21/7/2022 là:

+ Xuất khẩu: 21 toa;

+ Nhập khẩu: 84 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 21/7/2022 là:

+ Xuất khẩu: 03 xe;

+ Nhập khẩu: 60 xe.

– Từ 20h00 ngày 20/7/2022 đến 20h00 ngày 21/7/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 03 xe (ván bóc);

– Thời điểm 20h00 ngày 21/7/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 21/7/2022 là:

+ Xuất khẩu: 136 xe (92 xe hoa quả, trong đó có 01 xe chở vải tươi; 44 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 148 xe.

– Từ 20h00 ngày 20/7/2022 đến 20h00 ngày 21/7/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 155 xe (Mít, Chuối, Thanh Long, Vải thiều, bột sắn, cây mây…);

– Thời điểm 20h00 ngày 21/7/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 137 xe (Trong đó có 106 xe chở mặt hàng hoa quả).

 

Như vậy, tại 03 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma:

– Ngày 21/7/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 566 xe (Xuất khẩu 199 xe (142 xe hoa quả, trong đó có 01 xe vải thiều xuất khẩu); Nhập khẩu: 367 xe (trong đó có 367 xe hàng).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 21/7/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 495 xe (tăng 105 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 381 xe (tăng 74 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 76% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 307 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.