TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 22/5/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 22/5/2022 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 22/5/2022 là:

+ Xuất khẩu: 74 xe (54 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 146 xe.

– Từ 20h00 ngày 21/5/2022 đến 20h00 ngày 22/5/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 04 xe (hoa quả);

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 62 xe (hoa quả, ván bóc, sắt, đồ điện tử);

– Thời điểm 20h00 ngày 22/5/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 229 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (136 xe), mặt hàng khác,…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 22/5/2022 là:

+ Xuất khẩu: 40 toa;

+ Nhập khẩu: 39 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 22/5/2022 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

(Không có hoạt động thông quan xuất nhập khẩu hàng hoá do phía Trung Quốc nghỉ ngày thứ Bảy, Chủ nhật)

– Từ 20h00 ngày 21/5/2022 đến 20h00 ngày 22/5/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe.

– Thời điểm 20h00 ngày 22/5/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 22/5/2022 là:

+ Xuất khẩu: 101 xe (72 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 135 xe.

– Từ 20h00 ngày 21/5/2022 đến 20h00 ngày 22/5/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 02 xe hoa quả;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 120 xe (Bột sắn, Chuối, Thanh Long, Xoài,…);

– Thời điểm 20h00 ngày 22/5/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 579 xe (Trong đó có 160 xe chở mặt hàng hoa quả).

 

Như vậy, tại 03 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma:

– Ngày 22/5/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 456 xe (Xuất khẩu 175 xe (126 xe hoa quả); Nhập khẩu: 281 xe)

– Tại thời điểm 20h00 ngày 22/5/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 808 xe (tăng 01 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 296 xe (tăng 05 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 36% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 182 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.