TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 23/5/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 23/5/2022 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 23/5/2022 là:

+ Xuất khẩu: 64 xe (58 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 133 xe.

– Từ 20h00 ngày 22/5/2022 đến 20h00 ngày 23/5/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 03 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 74 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 23/5/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 236 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (134 xe), mặt hàng khác,…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 23/5/2022 là:

+ Xuất khẩu: 41 toa;

+ Nhập khẩu: 78 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 23/5/2022 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 38 xe.

– Từ 20h00 ngày 22/5/2022 đến 20h00 ngày 23/5/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe.

– Thời điểm 20h00 ngày 23/5/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 23/5/2022 là:

+ Xuất khẩu: 101 xe (69 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 156 xe.

– Từ 20h00 ngày 22/5/2022 đến 20h00 ngày 23/5/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 01 xe hoa quả;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 102 xe (Mít, Bột sắn, Chuối, Thanh Long, Xoài, hạt sen, cây mây…);

– Thời điểm 20h00 ngày 23/5/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 579 xe (Trong đó có 150 xe chở mặt hàng hoa quả).

 

Như vậy, tại 03 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma:

– Ngày 23/5/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 492 xe (Xuất khẩu 165 xe (127 xe hoa quả); Nhập khẩu: 327 xe)

– Tại thời điểm 20h00 ngày 23/5/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 815 xe (tăng 07 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 284 xe (giảm 12 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 35% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 176 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.