TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 24/6/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 24/6/2022 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 24/6/2022 là:

+ Xuất khẩu: 84 xe (73 xe hoa quả, 11 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 189 xe.

– Từ 20h00 ngày 23/6/2022 đến 20h00 ngày 24/6/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 03 xe hoa quả;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 97 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 24/6/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 275 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (183 xe), mặt hàng khác,…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 24/6/2022 là:

+ Xuất khẩu: 14 toa;

+ Nhập khẩu: 51 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 24/6/2022 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 33 xe.

– Từ 20h00 ngày 23/6/2022 đến 20h00 ngày 24/6/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 24/6/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 24/6/2022 là:

+ Xuất khẩu: 251 xe (208 xe hoa quả, trong đó có 142 xe chở vải tươi; 43 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 181 xe.

– Từ 20h00 ngày 23/6/2022 đến 20h00 ngày 24/6/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 340 xe (Chuối, Thanh Long, Vải thiều, bột sắn,…);

– Thời điểm 20h00 ngày 24/6/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 703 xe (Trong đó có 473 xe chở mặt hàng hoa quả).

 

Như vậy, tại 03 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma:

– Ngày 24/6/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 738 xe (Xuất khẩu 335 xe (281 xe hoa quả, trong đó có 142 xe vải thiều xuất khẩu); Nhập khẩu: 403 xe)

– Tại thời điểm 20h00 ngày 24/6/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 978 xe (tăng 99 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 656 xe (tăng 91 xe so với ngày hôm trước, trong đó có khoảng 97 xe chở vải thiều); chiếm khoảng 67% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 437 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.