TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 26/9/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 25/9/2022 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 25/9/2022 là:

+ Xuất khẩu: 64 xe (30 xe hoa quả, 34 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 320 xe (302 xe chở hàng, 18 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 24/9/2022 đến 20h00 ngày 25/9/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 69 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 25/9/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 92 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (19 xe), mặt hàng khác (73 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 25/9/2022 là:

+ Xuất khẩu: 22 toa;

+ Nhập khẩu: 36 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 25/9/2022 là:

+ Xuất khẩu: 06 xe cút mây;

+ Nhập khẩu: 24 xe.

– Từ 20h00 ngày 24/9/2022 đến 20h00 ngày 25/9/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 13 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 25/9/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 15 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 25/9/2022 là:

+ Xuất khẩu: 232 xe (170 xe hoa quả, 62 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 187 xe.

– Từ 20h00 ngày 24/9/2022 đến 20h00 ngày 25/9/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 274 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 25/9/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 165 xe (Trong đó có 70 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thí điểm thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 25/9/2022 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 24/9/2022 đến 20h00 ngày 25/9/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 25/9/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

(Ngày 26/9/2022, phía Trung Quốc đang thực hiện hoàn tất các thủ tục về phòng chống dịch nên trong ngày không có xe xuất, nhập khẩu thông quan.)

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 25/9/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 833 xe (Xuất khẩu 302 xe (trong đó có 200 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu: 531 xe (trong đó có 513 xe hàng, 18 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 25/9/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 272 xe (tăng 54 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 119 xe (tăng 29 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 43% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 356 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.