TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 27/11/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 27/11/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 27/11/2023 là:

+ Xuất khẩu: 75 xe (43 xe hoa quả, 32 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 589 xe (550 xe chở hàng, 39 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 26/11/2023 đến 20h00 ngày 27/11/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 81 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 27/11/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị là 17 xe (gồm: 05 xe hoa quả, 12 xe mặt hàng khác).

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 27/11/2023 là:

+ Xuất khẩu: 21 toa;

+ Nhập khẩu: 12 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 27/11/2023 là:

+ Xuất khẩu: 02 xe;

+ Nhập khẩu: 69 xe.

– Từ 20h00 ngày 26/11/2023 đến 20h00 ngày 27/11/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 04 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 27/11/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 06 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 27/11/2023 là:

+ Xuất khẩu: 333 xe (274 xe hoa quả; 59 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 196 xe.

– Từ 20h00 ngày 26/11/2023 đến 20h00 ngày 27/11/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 232 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 27/11/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 124 xe (Trong đó có 103 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 27/11/2023 là:

+ Xuất khẩu: 03 xe (02 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 26/11/2023 đến 20h00 ngày 27/11/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 03 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 27/11/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 01 xe (0 xe hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Na Hình

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 27/11/2023 là:

+ Xuất khẩu: 07 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 26/11/2023 đến 20h00 ngày 27/11/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 11 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 27/11/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 04 xe.

 

Như vậy, tại 05 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình:

– Ngày 27/11/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.274 xe (Xuất khẩu 420 xe (319 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 854 xe (trong đó có 815 xe hàng, 39 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 27/11/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 152 xe (giảm 89 xe so với ngày hôm trước); trong đó: 108 xe hoa quả (giảm 77 xe so với ngày hôm trước), 44 xe mặt hàng khác.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 331 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan được biết và chủ động đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.