TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 28/11/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 28/11/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 28/11/2023 là:

+ Xuất khẩu: 146 xe (62 xe hoa quả, 84 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 551 xe (527 xe chở hàng, 24 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 27/11/2023 đến 20h00 ngày 28/11/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 153 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 28/11/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị là 24 xe (gồm: 05 xe hoa quả, 19 xe mặt hàng khác).

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 28/11/2023 là:

+ Xuất khẩu: 02 toa;

+ Nhập khẩu: 22 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 28/11/2023 là:

+ Xuất khẩu: 05 xe;

+ Nhập khẩu: 100 xe.

– Từ 20h00 ngày 27/11/2023 đến 20h00 ngày 28/11/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 05 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 28/11/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 06 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 28/11/2023 là:

+ Xuất khẩu: 285 xe (248 xe hoa quả; 37 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 193 xe.

– Từ 20h00 ngày 27/11/2023 đến 20h00 ngày 28/11/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 238 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 28/11/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 77 xe (Trong đó có 59 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 28/11/2023 là:

+ Xuất khẩu: 03 xe (02 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 27/11/2023 đến 20h00 ngày 28/11/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 03 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 28/11/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 01 xe (0 xe hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Na Hình

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 28/11/2023 là:

+ Xuất khẩu: 09 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 27/11/2023 đến 20h00 ngày 28/11/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 08 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 28/11/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 03 xe.

 

Như vậy, tại 05 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình:

– Ngày 28/11/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.292 xe (Xuất khẩu 448 xe (312 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 844 xe (trong đó có 820 xe hàng, 24 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 28/11/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 111 xe (giảm 41 xe so với ngày hôm trước); trong đó: 64 xe hoa quả (giảm 47 xe so với ngày hôm trước), 47 xe mặt hàng khác.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 407 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan được biết và chủ động đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.