TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 29/11/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 29/11/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 29/11/2023 là:

+ Xuất khẩu: 139 xe (58 xe hoa quả, 81 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 649 xe (584 xe chở hàng, 65 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 28/11/2023 đến 20h00 ngày 29/11/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 132 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 29/11/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị là 17 xe (gồm: 07 xe hoa quả, 10 xe mặt hàng khác).

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 29/11/2023 là:

+ Xuất khẩu: 15 toa;

+ Nhập khẩu: 01 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 29/11/2023 là:

+ Xuất khẩu: 03 xe;

+ Nhập khẩu: 79 xe.

– Từ 20h00 ngày 28/11/2023 đến 20h00 ngày 29/11/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 04 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 29/11/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 07 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 29/11/2023 là:

+ Xuất khẩu: 297 xe (248 xe hoa quả; 49 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 177 xe.

– Từ 20h00 ngày 28/11/2023 đến 20h00 ngày 29/11/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 292 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 29/11/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 72 xe (Trong đó có 58 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 29/11/2023 là:

+ Xuất khẩu: 04 xe (01 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 28/11/2023 đến 20h00 ngày 29/11/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 04 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 29/11/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 01 xe (0 xe hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Na Hình

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 29/11/2023 là:

+ Xuất khẩu: 10 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 28/11/2023 đến 20h00 ngày 29/11/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 09 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 29/11/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 02 xe.

 

Như vậy, tại 05 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình:

– Ngày 29/11/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.358 xe (Xuất khẩu 453 xe (307 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 905 xe (trong đó có 840 xe hàng, 65 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 29/11/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 99 xe (giảm 12 xe so với ngày hôm trước); trong đó: 65 xe hoa quả (tăng 01 xe so với ngày hôm trước), 34 xe mặt hàng khác.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 441 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan được biết và chủ động đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.