TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 30/8/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 30/8/2022 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 30/8/2022 là:

+ Xuất khẩu: 91 xe (52 xe hoa quả, 39 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 346 xe (346 xe chở hàng, 0 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 29/8/2022 đến 20h00 ngày 30/8/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 01 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 97 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 30/8/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 43 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (20 xe), mặt hàng khác (23 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 30/8/2022 là:

+ Xuất khẩu: 21 toa;

+ Nhập khẩu: 21 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 30/8/2022 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 48 xe.

– Từ 20h00 ngày 29/8/2022 đến 20h00 ngày 30/8/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 30/8/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 30/8/2022 là:

+ Xuất khẩu: 233 xe (178 xe hoa quả, 55 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 225 xe.

– Từ 20h00 ngày 29/8/2022 đến 20h00 ngày 30/8/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 01 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 306 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 30/8/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 305 xe (Trong đó có 245 xe chở mặt hàng hoa quả).

Như vậy, tại 03 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma:

– Ngày 30/8/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 943 xe (Xuất khẩu 324 xe (trong đó có 230 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu: 619 xe (trong đó có 619 xe hàng, 0 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 30/8/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 348 xe (tăng 77 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 265 xe (tăng 93 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 76% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 403 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.