TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 31/8/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 31/8/2022 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 31/8/2022 là:

+ Xuất khẩu: 131 xe (86 xe hoa quả, 45 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 342 xe (336 xe chở hàng, 06 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 30/8/2022 đến 20h00 ngày 31/8/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 03 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 122 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 31/8/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 31 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (05 xe), mặt hàng khác (26 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 31/8/2022 là:

+ Xuất khẩu: 02 toa;

+ Nhập khẩu: 30 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 31/8/2022 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 56 xe.

– Từ 20h00 ngày 30/8/2022 đến 20h00 ngày 31/8/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 31/8/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 31/8/2022 là:

+ Xuất khẩu: 261 xe (199 xe hoa quả, 62 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 202 xe.

– Từ 20h00 ngày 30/8/2022 đến 20h00 ngày 31/8/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 04 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 325 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 31/8/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 365 xe (Trong đó có 295 xe chở mặt hàng hoa quả).

Như vậy, tại 03 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma:

– Ngày 31/8/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 992 xe (Xuất khẩu 392 xe (trong đó có 300 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu: 600 xe (trong đó có 594 xe hàng, 06 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 31/8/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 398 xe (tăng 50 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 300 xe (tăng 35 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 75% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 447 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.