Hội nghị kết nối giao thương mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm năm 2023

Chiều ngày 12/4/2023 tại thành phố Lạng Sơn, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị kết nối giao thương mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm năm 2023. Hội nghị do đồng chí Giám đốc Sở Công Thương hai tỉnh chủ trì, hội nghị được tổ chức với mục đích tìm kiếm đối tác, nhà phân phối để hợp tác liên kết phát triển sản phẩm, trao đổi kinh nghiệm tổ chức, quản lý và phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường giữa các tỉnh. Đây là dịp để các doanh nghiệp của Lạng Sơn và Lâm Đồng trao đổi hàng hoá, tìm kiếm bạn hàng, kết nối tiêu thụ sản phẩm của hai bên. Tại Hội nghị Sở Công Thương và doanh nghiệp hai tỉnh đã có những trao đổi về các công việc liên quan trên tinh thần hợp tác, thúc đẩy mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, đồng thời đã ký kết những thoả thuận hợp tác cùng nhau thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, khuyễn công và tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường. Ngoài ra tại Hội nghị đã trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của Lạng Sơn và Lâm Đồng. Hội nghị kết thúc lúc 17h30 cùng ngày.

Tổng hợp