Mời tham gia chương trình Đoàn xúc tiến thương mại, đầu tư thị trường Hoa Kỳ và khảo sát Hội chợ nội ngoại thất High Point Market 2023

Thực hiện Công văn số 4705/BCT-XTTM ngày 18/7/2023 của Bộ Công Thương về việc Đoàn xúc tiến thương mại, đầu tư thị trường Hoa Kỳ và khảo sát Hội chợ nội ngoại thất High Point Market 2023.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thông tin về chương trình đến tổ chức, doanh nghiệp của tỉnh được biết và chủ động đăng ký tham gia Đoàn nếu có nhu cầu.

Chi tiết tại đường link văn bản đính kèm:

1_BCT_2023_4705

T7- thông tin về chương trình Đoàn giao dịch thương mại Hoa Kỳ

Trân trọng!

Tổng hợp