Thuế với thương mại điện tử: Nhìn từ một cuộc thi viết

Lần đầu tiên được triển khai, sau một năm phát động cuộc thi viết về Thuế với thương mại điện tử, Ban Tổ chức đã nhận được 1.313 tác phẩm dự thi.

Trong số các tác giả là cá nhân, tập thể tham dự cuộc thi viết Thuế với thương mại điện tử, có nhiều đơn vị gửi số lượng bài dự thi lớn như Cục Thuế Hà Nội, Hải Phòng, Yên Bái, Bắc Ninh, Nam Định… Đặc biệt, trong tổng số 1.313 bài dự thi, số lượng bài đến từ cơ quan báo chí chiếm tỷ lệ 73%, tương đương 960 bài. Con số này không chỉ minh chứng cho tính cấp thiết, thời sự của chủ đề cuộc thi mà còn cho thấy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, rốt ráo với các vấn đề mới, quan trọng của công tác quản lý thuế nói chung và quản lý thuế đối với thương mại điện tử nói riêng.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các tác phẩm dự thi đã bao quát rộng khắp các lĩnh vực kinh tế số-tài chính, nêu bật được thực trạng hoạt động thương mại điện tử và chính sách pháp luật quản lý thuế nhằm làm rõ các phương thức giao dịch, phương tiện thanh toán; quy mô hoạt động của các ngành, lĩnh vực có hoạt động thương mại điện tử. Đáng chú ý nhiều đề xuất về giải pháp quản lý thuế với hoạt động thương mại điện tử đã được phát hiện trong các bài dự thi.

Qua quá trình làm việc nghiêm túc từ các vòng tuyển chọn cơ sở, vòng sơ khảo, vòng chung khảo, Hội đồng Giám khảo đã thống nhất lựa chọn ra 38 tác phẩm dự thi để trao giải, gồm: 03 giải A; 05 giải B; 10 giải C; 20 giải khuyến khích (không có giải đặc biệt). Ngoài ra, Hội đồng chung khảo cũng quyết định trao giải tập thể cho 5 đơn vị có nhiều tác phẩm dự thi đạt chất lượng tốt và có tối thiểu 1 bài đạt giải.

Các tác phẩm dự thi đạt giải ngoài giải thưởng bằng tiền, người đạt giải còn được tặng giấy chứng nhận của Ban Tổ chức. Đối với giải tập thể, cùng với giải thưởng bằng tiền, còn kèm giấy khen của Tổng cục Thuế. Tạp chí Thuế (Tổng cục Thuế) sẽ trao thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt giải vào ngày 12/9/2022.

Cuộc thi viết về Thuế với thương mại điện tử không chỉ nhằm tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật thuế đối với hoạt động quản lý thuế thương mại điện tử mà còn cuộc khảo sát về thực trạng hiểu biết về chính sách thuế đối với thương mại điện tử trong cộng đồng, giúp ngành thuế có định hướng giải pháp về công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành của người nộp thuế trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

Thông qua cuộc thi, mọi người dân có thể phát huy vai trò lan tỏa kiến thức, cũng như tham gia thực hiện giám sát thực thi chính sách quản lý thuế. Đồng thời chung tay đề xuất, hiến kế xây dựng chính sách, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử.

Nguồn: congthuong.vn