Thị phần hạt tiêu của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Pháp tăng

Thị phần hạt tiêu của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Pháp tăng từ 37,61% trong 11 tháng năm 2020 lên 40,81% trong 11 tháng năm 2021.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu từ Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) – cho biết, nhập khẩu hạt tiêu của Pháp tháng 11/2021 đạt 1.150 tấn, trị giá 6,05 triệu EUR (6,9 triệu USD), tăng 43,9% về lượng và tăng 52,2% về trị giá so với tháng 10/2021, so với tháng 11/2020 tăng 19,2% về lượng và tăng 88,1% về trị giá. Tính chung 11 tháng năm 2021, Pháp nhập khẩu hạt tiêu đạt 11.750 tấn, trị giá 48,19 triệu EUR (54,94 triệu USD), tăng 5,8% về lượng và tăng 25,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Số liệu từ Eurostat, giá nhập khẩu bình quân hạt tiêu của Pháp tháng 11/2021 đạt mức 5.261 EUR/tấn (5.998 USD/tấn), tăng 5,8% so với tháng 10/2021 và tăng 57,8% so với tháng 11/2020. Tính chung 11 tháng năm 2021, giá nhập khẩu bình quân hạt tiêu của Pháp đạt 4.102 EUR/ tấn (4.676 USD/tấn), tăng 19% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá nhập khẩu bình quân hạt tiêu từ hầu hết các thị trường ngoại khối tăng mạnh, nội khối giảm.

Theo Eurostat, Pháp nhập khẩu hạt tiêu từ thị trường nội khối trong 11 tháng năm 2021 đạt 3.633 tấn, trị giá 17,14 triệu EUR (19,54 triệu USD), tăng 28,8% về lượng và tăng 26,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, Pháp nhập khẩu hạt tiêu chủ yếu từ thị trường Đức, Hà Lan.

Đối với thị trường ngoại khối, Pháp tăng nhập khẩu hạt tiêu từ Việt Nam, Indonesia, nhưng giảm mạnh nhập khẩu từ Brazil.

Nguồn: congthuong.vn