Gỡ vướng quản lý tem rượu, thuốc lá điện tử

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản tháo gỡ vướng mắc liên quan đến quản lý tem điện tử rượu, thuốc lá trên Hệ thông dịch vụ công trực tuyến (DVCTT).

Theo đó, đối với báo cáo tình hình sử dụng tem rượu nhập khẩu, về việc khai thông tin “Ngày sản xuất”, Tổng cục Hải quan ghi nhận và điều chỉnh Hệ thống DVCTT. Cụ thể, trường hợp thực tế rượu chỉ có năm sản xuất, không có ngày sản xuất thì người khai hải quan tập nhật theo thời gian thực tế. Thời gian triển khai áp dụng từ 20/4/2023.

Về việc khai báo bổ sung đối với các lô hàng rượu, thuốc lá nhập khẩu được bán trước khi phần mềm được triển khai hoạt động, Tổng cục Hải quan cho biết, đã bổ sung chức năng “Cập nhật thông tin bán tem” trên Hệ thống DVCTT. Doanh nghiệp thực hiện khai báo bổ sung.

Đối với việc lập kế hoạch mua tem điện tử, trường hợp doanh nghiệp phát sinh nhu cầu nhập khẩu; hoặc doanh nghiệp được mua hàng tịch thu, bán đấu giá của cơ quan có thẩm quyền nhưng chưa lập, đăng ký kế hoạch sử dụng tem điện tử trong thời gian quy định, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn và hiện đang thực hiện nâng cấp Hệ thống DVCTT để doanh nghiệp có thể đăng ký kế hoạch sử dụng tem điện tử. Thời gian triển khai áp dụng từ ngày 20/4/2023.

Nguồn: https://haiquanonline.com.vn/