Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu rau quả đã chậm lại

Sau 2 tháng tăng mạnh liên tiếp, tháng 7/2023 xuất khẩu rau quả đã tăng chậm lại.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan cho biết, xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong tháng 7/2023 đạt 404,5 triệu USD, giảm 38,9% so với tháng 6/2023, nhưng tăng 63,6% so với tháng 7/2022.

Sau 2 tháng tăng mạnh liên tiếp, tháng 7/2023 xuất khẩu hàng rau quả đã tăng chậm lại. Tính chung 7 tháng đầu năm 2023, trị giá xuất khẩu hàng rau quả đạt 3,1 tỷ USD, tăng 60,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Hàng rau quả xuất khẩu tới các thị trường chính trong 7 tháng đầu năm 2023 đều tăng trưởng tốt, trừ thị trường Hoa Kỳ, thị trường Đài Loan, Thái Lan và Australia. Dẫn đầu về trị giá xuất khẩu là thị trường Trung Quốc đạt 2 tỷ USD, tăng 128,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Xuất khẩu hàng rau quả sang thị trường Trung Quốc tăng trưởng cao góp phần thúc đẩy ngành hàng rau quả tăng trưởng khả quan trong năm 2023, bởi trị giá xuất khẩu sang thị trường này chiếm 64,7% tổng trị giá xuất khẩu hàng rau quả. Tiếp theo là xuất khẩu tới thị trường Hoa Kỳ đạt 140,5 triệu USD, giảm 11,2% so với cùng kỳ năm 2022; tới Hàn Quốc đạt 125,1 triệu USD, tăng 13%; tới Nhật Bản đạt 105,6 triệu USD, tăng 5,5%…

Nhu cầu nhập khẩu hàng rau quả tại các thị trường này lớn, nhưng Việt Nam chỉ xuất khẩu một phần nhỏ so với tổng nhu cầu, do đó còn nhiều dư địa để các doanh nghiệp khai thác.

Cụ thể, tại thị trường Hoa Kỳ có nhu cầu nhập khẩu hàng rau quả (mã HS 06,07,08, 20 trừ đi mã 080131 và 080132) bình quân khoảng 46 tỷ USD/năm trong giai đoạn năm 2018 – 2022, nhưng trị giá nhập khẩu từ Việt Nam chỉ chiếm chưa tới 0,6% tổng trị giá nhập khẩu mặt hàng rau quả của Hoa Kỳ.

Tương tự, tại thị trường Hàn Quốc có nhu cầu nhập khẩu hàng rau quả trung bình đạt 3,9 tỷ USD/năm trong giai đoạn năm 2018 – 2022, tuy nhiên trị giá nhập khẩu từ Việt Nam chỉ chiếm 4,3% tổng trị giá nhập khẩu.

Còn tại thị trường Nhật Bản có nhu cầu nhập khẩu hàng rau quả trung bình đạt 10 tỷ USD/năm, nhưng nhập khẩu từ Việt Nam chỉ chiếm 0,6% tổng trị giá nhập khẩu…

Nguồn: https://congthuong.vn/