Đình Lập: Tập trung phát triển hạ tầng giao thông

Trong năm 2023, huyện Đình Lập xác định tập trung thực hiện phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo động lực cho việc phát triển và phấn đấu trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. Do đó, ngay từ đầu năm, huyện đã cân đối nguồn lực tập trung đẩy mạnh cứng hoá các tuyến đường huyện, đường trục xã, liên xã nhằm tăng cường năng lực vận tải hỗ trợ Nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

Trong năm 2023, huyện Đình Lập  tiếp tục triển khai 21 công trình giao thông chuyển tiếp với tổng chiều dài gần 54 km, tổng mức đầu tư hơn 92 tỷ đồng. Đây là các công trình hạ tầng giao thông nông thôn rất quan trọng tại các xã vùng sâu đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

Ông Hoàng Thanh Đạm, Phó Chủ tịch UBND huyện Đình Lập cho biết: Trong giai đoạn 2021 – 2025, với mục tiêu phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, việc đầu tư đồng bộ hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông đã được huyện đặc biệt quan tâm. Bước sang năm 2023, để thực hiện đầu tư các công trình giao thông huyện đã chủ động danh mục, bố trí nguồn vốn nhằm sớm triển khai ngay từ đầu năm. Trong đó, riêng nguồn vốn đầu tư từ chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số, huyện đã bố trí vốn để thực hiện 18 công trình giao thông năm 2023 tập trung tại các xã: Lâm Ca, Đồng Thắng, Đình Lập, Bính Xá…

Theo tìm hiểu, trong năm 2023, riêng tại xã Lâm Ca, huyện tập trung đầu tư 6 công trình hạ tầng giao thông với tổng chiều dài gần 25 km có tính kết nối cao nhằm củng cố hạ tầng giao thông thiết yếu tại xã đặc biệt khó khăn này. Hiện 6/6 công trình đã triển khai, trong đó, riêng trong tháng 1/2023 đã hoàn thành đưa vào sử dụng 2 công trình với tổng chiều dài 10,2 km; 4 công trình đang triển khai thi công đạt trên 50% khối lượng.

Để triển khai các công trình, ngay từ đầu năm, huyện Đình Lập đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 19/1/2023 thành lập 3 đoàn kiểm tra của huyện và yêu cầu các xã có công trình đầu tư trên địa bàn tăng cường công tác kiểm tra giám sát về tiến độ, chất lượng. Thời gian thực hiện kiểm tra thực tế tại các xã từ ngày 9/2 đến hết ngày 17/2/2023.

Không chỉ tập trung đầu tư các tuyến đường trục xã, liên xã, trong năm 2023, huyện Đình Lập còn tập trung vận động Nhân dân thực hiện các tuyến đường trục thôn, ngõ xóm với tổng chiều dài hơn 15 km. Trong đó, tập trung cứng hoá 4 km đường trục thôn và 11,65 km đường ngõ xóm theo phương thức nhà nước hỗ trợ, Nhân dân tự làm.

Để triển khai các công trình giao thông trục thôn, ngõ xóm, ngay từ đầu năm, Phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện đã hoàn thiện thủ tục thực hiện công tác đấu thầu cung cấp xi măng theo quy định. Theo đó, trong tháng 1/2023, phòng đã thực hiện tạm ứng xi măng giao thông nông thôn cho 3 xã gồm: Châu Sơn 41 tấn; Bình Xá 36 tấn và Đình Lập 42 tấn để bà con cứng hoá các tuyến đường. Hiện các xã đang vận động Nhân dân chung sức thực hiện, tập kết vật liệu để triển khai trong tháng 2/2023 với chiều dài khoảng 500 km, mặt đường rộng 2 m. Theo kế hoạch, huyện sẽ hoàn thành phân bổ xi măng giao thông nông thôn trong tháng 3 với tổng số 2.300 tấn để các xã triển khai làm đường, phấn đấu hoàn thành trong tháng 6/2023.

Mục tiêu của huyện đặt ra là nâng tỷ lệ cứng hoá đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện đạt 83,32% vào cuối năm 2023 (năm 2022 đạt 80%) và thêm 1 xã đạt tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt tiêu chí giao thông là 7/10 xã.

Ông Nguyễn Công Hưng, Trưởng Phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện Đình Lập cho biết: Trong những năm qua, mặc dù kết cấu hạ tầng giao thông của huyện đã có nhiều khởi sắc nhưng nhiều tuyến đường giao thông nông thôn đã được đầu tư từ lâu nay đã xuống cấp cần cải tạo mở rộng nâng cấp. Vì vậy, trong năm 2023, ngoài thực hiện thẩm định đầu tư các tuyến mới, phòng  đã tham mưu cho huyện huy động nguồn vốn từ đề án phát triển giao thông nông thôn của tỉnh và nguồn vốn sự nghiệp khác của huyện khoảng 7 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, đáp ứng yêu cầu về tiêu chí giao thông trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

Được biết, kết thúc năm 2022, thực hiện chương trình phát triển giao thông nông thôn, huyện Đình Lập đã cứng hoá được 46,9 km đường, Nhân dân đóng góp gần 8.000 ngày công, khai thác cát sỏi được hơn 4.400 m3 và đóng góp gần 3 tỷ đồng tiền mặt để đối ứng làm đường.

Cùng với sự quan tâm đầu tư các công trình giao thông trọng điểm, huyện Đình Lập còn tập trung đẩy mạnh cứng hoá các tuyến đường huyện, đường trục xã, liên xã trong năm 2023. Khi hoàn thành đưa vào khai thác, chắc chắn đây là những công trình có sức lan toả cao và tạo động lực mạnh mẽ cho huyện Đình Lập phát triển kinh tế – xã hội. Qua đó, khai thác lợi thế đất đai, đồi rừng để thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho Nhân dân.

Nguồn: Báo Lạng Sơn Điện Tử