thông tin về tình hình XNK hàng hoá tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn tiếp tục thông tin về tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh như sau:

Ngày 24/9/2021, huyện Ninh Minh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc có thông báo tới UBND huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn về việc tạm dừng thông quan hàng hoá qua cửa khẩu Chi Ma – Ái Điểm 03 ngày (từ 00:00 ngày 25 tháng 9 đến 24:00 ngày 27 tháng 9 năm 2021) với lý do tăng cường công tác phòng chống dịch. Vì vậy, hiện tại (ngày 27/9/2021) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đang thực hiện thông quan hàng hóa đối với 03/12 cửa khẩu (Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Cửa khẩu Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng, Cửa khẩu Tân Thanh).

Ngày 23/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị Quyết số 111/NQ-CP về việc thực hiện Đề án thí điểm nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu song phương Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, thực hiện thí điểm nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu song phương Chi Ma, kể từ ngày 01/10/2021 và thực hiện trong 02 năm.

Sở Công Thương Lạng Sơn trân trọng thông tin tới Sở Công Thương các tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan; đồng thời đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, nhất là các địa phương có hàng hoá xuất khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn nói chung và qua Cửa khẩu Chi Ma nói riêng cùng phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh tiếp tục triển khai một số nội dung sau:

1.Thông báo, khuyến cáo tới các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp, thương nhân, lái xe vận chuyển hàng xuất nhập khẩu được biết về các thông tin nêu trên để chủ động có kế hoạch thực hiện hoạt động xuất nhập hàng hóa qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn một cách hợp lý, tránh thiệt hại về kinh tế.

2.Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, có sự thông tin, trao đổi với các cơ quan chức năng của tỉnh Lạng Sơn về tình hình xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu, chủ động có phương án triển khai hiệu quả, điều tiết và giảm thiểu tối đa hàng hóa ùn ứ, thiệt hại cho người dân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực liên quan.

3.Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn thường xuyên cập nhật, thông tin tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tình hình xuất khẩu Thanh Long, cũng như các thông tin liên quan tại trang Web: http://soct.langson.gov.vn/. Đầu mối thông tin: Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, điện thoại: 0205.3882.255 hoặc Đ/c Thảo – Chuyên viên: 0918.332.838.

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn trân trọng thông tin tới Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; các doanh nghiệp, thương nhân xuất nhập khẩu được biết để phối hợp thực hiện.

Tổng hợp