Xuất khẩu hàng hóa qua cảng biển tăng 4%

Thông tin từ Bộ giao thông vận tải cho biết, tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển trong năm 2021 tăng 2% so với năm trước, trong đó hàng xuất khẩu tăng 4%.

Theo đó, ước tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 12 tháng năm 2021 là: 703 triệu tấn, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2020 trong đó: Hàng xuất khẩu đạt 184,4 triệu tấn, tăng 4% với cùng kỳ năm 2020; Hàng nhập khẩu đạt 214 triệu tấn, giảm 5% với cùng kỳ năm 2020; Hàng nội địa đạt 303 triệu tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2020; Hàng quá cảnh bốc dỡ đạt 1,72 triệu tấn, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2020.

Ước khối lượng hàng container thông qua cảng biển 12 tháng đầu năm 2021 là: 23,8 triệu Teus, tăng 6% so với năm 2020, trong đó: Hàng xuất khẩu ước đạt 7,85 triệu Teus, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2020; Hàng nhập khẩu ước đạt 7,86 triệu Teus, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2020; Hàng nội địa ước đạt 8,1 triệu Teus, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2020.

Liên quan tới vận tải hàng hóa nói chung, lũy kế 11 tháng năm 2021 ước đạt 1.471 triệu tấn, giảm 8% so với cùng kỳ. Luân chuyển hàng hóa ước đạt 300,7 tỷ tấn.km giảm 1,7% so với cùng kỳ. Trong đó, vận chuyển hàng không (-5,9%), đường bộ (-9,4%), đường thủy (-5,3%), đường biển (+3,1%), đường sắt (+10,3%).

Năm 2022, dự kiến hoạt động vận tải sẽ tiếp tục ổn định, khối lượng hàng hóa (tấn) tăng khoảng 6%; khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam năm 2022 dự kiến đạt 750 triệu tấn, tăng khoảng 3% so với năm 2021.

Để đảm bảo năng lực cạnh tranh trong vận tải hàng hóa, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong lưu thông hàng nội địa và xuất khẩu, ngành giao thông vận tải sẽ tập trung tái cơ cấu thị phần vận tải theo hướng giảm thị phần vận tải đường bộ, tăng thị phần các phương thức vận tải đường thủy nội địa và đường sắt; chú trọng phát triển vận tải đa phương thức và dịch vụ logistics trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng lực, hiệu quả, chất lượng dịch vụ vận tải, giảm chi phí logistics.

Nguồn: congthuong.vn