TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 07/10/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 07/10/2022 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 07/10/2022 là:

+ Xuất khẩu: 79 xe (39 xe hoa quả, 40 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 298 xe (290 xe chở hàng, 08 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 06/10/2022 đến 20h00 ngày 07/10/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 79 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 07/10/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 26 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (12 xe), mặt hàng khác (14 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 07/10/2022 là:

+ Xuất khẩu: 09 toa;

+ Nhập khẩu: 14 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 07/10/2022 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 21 xe.

– Từ 20h00 ngày 06/10/2022 đến 20h00 ngày 07/10/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 01 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 07/10/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 11 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 07/10/2022 là:

+ Xuất khẩu: 137 xe (131 xe hoa quả, 06 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 177 xe.

– Từ 20h00 ngày 06/10/2022 đến 20h00 ngày 07/10/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 147 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 07/10/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 290 xe (Trong đó có 225 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

Phía Trung Quốc đang trong thời gian nghỉ quốc khánh từ ngày
01/10/2022 đến hết ngày 07/10/2022 do đó không có hoạt động thông quan hàng
hóa xuất, nhập khẩu.

Phía Thị Bằng Tường thông tin ngày 08/10/2022, cửa khẩu Lũng Nghịu
(đối diện cửa khẩu Cốc Nam) khôi phục thông quan. Tuy nhiên tạm thời dừng
nhập khẩu hàng Việt Nam, chỉ có hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Trung
Quốc sang Việt Nam. Nguyên nhân do dịch bệnh COVID-19, bãi hàng bốc dỡ
hàng hóa sang tải bên Trung Quốc đang bị phong tỏa, bãi hàng bốc dỡ sang tảimới dự kiến thu dọn 02 ngày nữa mới có thể khôi phục thông quan nhập khẩu
hàng Việt Nam.

 

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 07/10/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 712 xe (Xuất khẩu 216 xe (trong đó có 170 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu: 496 xe (trong đó có 488 xe hàng, 08 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 07/10/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 327 xe (tăng 11 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 237 xe (tăng 20 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 72% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 227 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.