TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 10/4/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 10/4/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năsng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 10/4/2023 là:

+ Xuất khẩu: 229 xe (205 xe hoa quả, 24 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 392 xe (387 xe chở hàng, 05 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 09/4/2023 đến 20h00 ngày 10/4/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 210 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 10/4/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 277 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (264 xe), mặt hàng khác (13 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 10/4/2023 là:

+ Xuất khẩu: 22 toa;

+ Nhập khẩu: 37 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 10/4/2023 là:

+ Xuất khẩu: 22 xe;

+ Nhập khẩu: 44 xe.

– Từ 20h00 ngày 09/4/2023 đến 20h00 ngày 10/4/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 28 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 10/4/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 16 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 10/4/2023 là:

+ Xuất khẩu: 209 xe (183 xe hoa quả, 23 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 56 xe.

– Từ 20h00 ngày 09/4/2023 đến 20h00 ngày 10/4/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 177 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 10/4/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 438 xe (Trong đó có 412 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 10/4/2023 là:

+ Xuất khẩu: 41 xe (33 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 09/4/2023 đến 20h00 ngày 10/4/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 45 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 10/4/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 25 xe (25 xe hoa quả).

 

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 10/4/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 990 xe (Xuất khẩu 498 xe (trong đó có 421 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 492 xe (trong đó có 487 xe hàng, 05 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 10/4/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 756 xe (giảm 38 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 701 xe (giảm 36 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 92% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 460 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.