Mời tham gia Hội chợ trái cây nông sản quốc tế Macfrut 2023 tại Italia.

Hội chợ trái cây nông sản quốc tế Macfrut 2023 lần thứ 40 tại Italia là một trong ba hội chợ quốc tế thường niên lớn nhất tại Châu Âu và là một trong những sự kiện kinh tế thương mại hàng đầu tại Italia, dành cho giới chuyên nghiệp, có quy mô rất lớn với khoảng một nghìn gian trưng bày đến từ hơn 90 quốc gia, trong đó có trên 500 doanh nghiệp mua và khoảng 32.500 lượt khách tham dự với các sản phẩm trưng bày bao gồm: nông sản, trái cây, gia vị, thảo mộc, cùng máy móc và công nghệ hiện đại liên quan từ giai đoạn gieo trồng, sản xuất đến đóng gói, phân phối và thị trường.

Thời gian: Hội chợ diễn ra trong vòng 03 ngày, từ ngày 03-05/5/2023.

Địa điểm: tại Rimini, Italia.

(Thông tin cụ thể tại Công điện của Đại sứ quán Việt Nam tại Italia và Công văn số 1293/BNG-THKT ngày 28/3/2023 của Bộ Ngoại giao gửi kèm theo)

Trên cơ sở thông tin do Đại sứ quán Việt Nam tại Italia và Bộ Ngoại giao  cung cấp, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh tiếp xúc, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại, mở rộng thị trường Sở Ngoại vụ xin gửi thông tin và đề nghị Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp thông báo sự kiện trên, khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp địa phương và các tổ chức, cá nhân quan tâm đăng ký tham gia và gửi thông tin đăng ký tham dự cho Ban Tổ chức Hội chợ.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có thể đăng ký với Ban Tổ chức Hội chợ thông qua cán bộ phụ trách đầu mối tại Công điện số IRO CĐ 86 ngày 21/3/2023 của Đại sứ quán Việt Nam tại Italia (đồng gửi thông báo cho Sở Ngoại vụ để phối hợp) hoặc đăng ký thông qua Sở Ngoại vụ; đầu mối phụ trách của Sở Ngoại vụ: ông Lê Mạnh Kiên, Chuyên viên Phòng Lãnh sự – Hợp tác quốc tế, email: manhkienls@gmail.com, điện thoại 02053719886, di động:  0946.191.369./.

Tổng hợp