Đà Nẵng: Đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, xúc tiến thương mại

Năm 2023, thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức hơn 30 hoạt động xúc tiến thương mại gồm hội chợ triển lãm, các phiên chợ hàng Việt, chương trình kết nối cung cầu.

Ngày 21/3, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết, trong năm 2023, Sở sẽ đa dạng hóa các chương trình xúc tiến thương mại hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và ngoài nước.

Các hoạt động cũng nhằm triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tăng niềm tin của người tiêu dùng về hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng.

Theo đó, trong năm 2023, thành phố sẽ tổ chức 12 chương trình hội chợ triển lãm thương mại, phiên chợ hàng Việt như Hội chợ Hàng Việt Đà Nẵng – Tôn vinh sản phẩm OCOP (dự kiến diễn ra tháng 6/2023); hội chợ triển lãm công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo năm 2023 (dự kiến tháng 7/2023); Hội chợ Quốc tế Thương mại, du lịch và Đầu tư hành lang kinh tế Đông – Tây năm 2023 (dự kiến tháng 8/2023); tổ chức 3 chương trình quảng bá giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc trưng, quà tặng lưu niệm thành phố; tổ chức 4 phiên chợ hàng Việt (dự kiến trong tháng 6 – 7/2023); Hội chợ Nông nghiệp Hòa Vang (dự kiến tháng 7/2023); Triển lãm quốc tế Vietbuild năm 2023 (dự kiến tháng 5/2023).

Bên cạnh đó, sẽ tổ chức cho doanh nghiệp tham gia 11 chương trình hội chợ triển lãm thương mại, hội nghị kết nối cung cầu trong cả nước như: Tham gia hội chợ OCOP Quảng Nam (dự kiến tháng 6/2023); Hội chợ Công Thương vùng đồng bào sông Hồng tại Hải Phòng (dự kiến qúy II/2023); hội chợ Triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2023 tại Đắk Nông (dự kiến tháng 7/2023); Hội chợ OCOP vùng Đông Bắc tại tỉnh Quảng Ninh (dự kiến tháng 9/2023); Hội chợ triển lãm tại Cần Thơ (quý III/2023)….

Song song, sẽ hỗ trợ và tổ chức các đoàn doanh nghiệp tham gia các hội chợ triển lãm, kết nối giao thương tại nước ngoài như tại Tổ chức đoàn doanh nghiệp khảo sát, tìm đối tác tại Hội chợ Thaifex – Thái Lan (tháng 5/2023); Tổ chức đoàn doanh nghiệp tham gia sự kiện Vietnam Festival tại Osaka – Nhật Bản (tháng 6/2023); Tổ chức đoàn doanh nghiệp tham gia Hội chợ Quốc tế Doanh nghiệp nhỏ và vừa Trung Quốc lần thứ 18 tại tỉnh Quảng Đông – Trung Quốc (tháng 6/2023); Tổ chức đoàn doanh nghiệp tham gia Hội nghị kết nối giao thương tại tỉnh Savanakhet – Lào (tháng 7/2023); Tổ chức đoàn doanh nghiệp tham gia Hội chợ Việt – Lào Expo tại Viêng chăn – Lào (tháng 8/2023); và tổ chức các đoàn xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch khác theo chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại hoặc theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Ngoài ra, tháng 7/2023, Sở Công Thương cũng dự kiến sẽ tổ chức hội thảo kết nối công nghiệp hỗ trợ tại thành phố Đà Nẵng; tháng 8/2023 tổ chức/phối hợp tổ chức 01 hội nghị kết nối giao thương xúc tiến xuất khẩu giữa doanh nghiệp Đà Nẵng với doanh nghiệp, tổ chức XTTM nước ngoài (theo hình thức trực tiếp và/hoặc trực tuyến); và Trưng bày các sản phẩm thế mạnh, đặc trưng, sản phẩm OCOP của thành phố tại các trung tâm giới thiệu hàng hóa Việt Nam tại Trung Quốc, Thái Lan và Hồng Kông.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương TP. Đà Nẵng, các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại phải có sự gắn kết với các chương trình, kế hoạch khác như xúc tiến đầu tư-du lịch, quảng bá sản phẩm, xúc tiến xuất khẩu, khuyến công… Bên cạnh đó, có sự phối hợp triển khai đồng bộ của các ngành, các địa phương và sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp nhằm đem lại hiệu quả thiết thực cho chương trình.

Sở Công Thương TP. Đà Nẵng cũng đề nghị các sở, ngành, UBND các quận huyện, các đơn vị liên quan phổ biến, thông tin về các hoạt động, chương trình xúc tiến thương mại đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc phạm vi, lĩnh vực, địa phương phụ trách để biết, đăng ký tham gia. Đồng thời đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh thành phố tích cực tham gia hoạt động xúc tiến thương mại.

Nguồn: congthuong.vn