Mời tham gia Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp – thương mại tỉnh Sóc Trăng năm 2023

Thực hiện Quyết định số 2948/QĐ-BCT ngày 29/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2023; Công văn số 1232/UBND – TH ngày 22/5/2023 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc tổ chức Hội chợ triển lãm công nghiệp – thương mại năm 2023. Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch số 66/KH -SCT ngày 19/6/2023 về việc tổ chức Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp – thương mại tỉnh Sóc Trăng năm 2023.

Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp – thương mại tỉnh Sóc Trăng năm 2023 là sự kiện chính trị quan trọng thuộc Chương tình khuyến công cấp quốc gia với quy mô 300 gian hàng. Đây là cơ hội để các địa phương, doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu và phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng, thế mạnh của các vùng miền trên cả nước; tăng cường mở rộng thị trường, mở rộng kênh phân phối, kết nối cung cầu, liên kết tiêu thụ sản phẩm hàng hóa giữa tỉnh Sóc Trăng với các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thông tin đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia Hội chợ ( nếu có nhu cầu đăng ký)./.

Chi tiết tại đường link văn bản đính kèm:

Vv mời tham gia Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp – thương mại tỉnh Sóc Trăng năm 2023_0001

Trân trọng!

Tổng hợp