Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định EVFTA: Thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và EU

Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định EVFTA giai đoạn 2022-2027 gồm 737 dòng thuế xuất khẩu ưu đãi và 11.478 dòng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt. Việc ban hành và thực thi biểu thuế tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại, góp phần thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và EU, tăng cường mối quan hệ giữa hai bên.

Bổ sung vùng lãnh thổ Ceuta và Mellila vào danh mục

Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (Hiệp định EVFTA) ký ngày 30/6/2019 tại Hà Nội và được Quốc hội phê chuẩn tại Nghị quyết số 102/2020/QH14 ngày 8/6/2020 tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV. Hiệp định đã được Nghị viện châu Âu bỏ phiếu phê chuẩn vào ngày 12/2/2020 và Hội đồng châu Âu thông qua vào ngày 30/3/2020.

Để triển khai thực hiện cam kết về thuế xuất khẩu ưu đãi, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam theo Hiệp định EVFTA, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 quy định Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định EVFTA giai đoạn 2020-2022. Các biểu thuế ban hành kèm theo Nghị định số 111/2020/NĐ-CP được xây dựng theo Danh mục hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa phiên bản (AHTN 2017).

Theo thông lệ của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO), Danh mục hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (Danh mục HS) sẽ được sửa đổi 5 năm một lần để cập nhật theo xu hướng phát triển của thương mại. Danh mục AHTN 2022 được xây dựng trên nền Danh mục HS 2022 và áp dụng chung cho các nước ASEAN. Ngày 8/3/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 29/NQ-CP phê duyệt Danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN phiên bản 2022 (Danh mục AHTN 2022). Thực hiện Nghị quyết này, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 31/TT-BTC ngày 8/6/2022 về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam có hiệu lực từ 1/12/2022. Nhằm thực hiện thống nhất với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam triển khai Danh mục AHTN 2022 và để tiếp tục thực hiện cam kết về thuế xuất nhập khẩu trong Hiệp định EVFTA, Bộ Tài chính đã xây dựng và trình Chính phủ ký ban hành Nghị định số 116/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định EVFTA giai đoạn 2022-2027.

Phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 116/2022/NĐ-CP bao gồm các nước thành viên Liên minh châu Âu. Để thuận tiện cho công tác tra cứu của cơ quan hải quan trong quá trình thực thi Hiệp định EVFTA, Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 116/2022/NĐ-CP quy định cụ thể 27 lãnh thổ thành viên Liên minh châu Âu được hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định EVFTA. Danh sách này áp dụng đối với cả Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt quy định tại Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

Đối với hàng hóa nhập khẩu, bên cạnh 27 nước thành viên chi tiết tại Phụ lục III, các vùng lãnh thổ được áp dụng ưu đãi thuế quan bao gồm Công quốc Andora và Cộng hòa San Marino. Đây là quy định đã có tại Nghị định số 111/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ và được kế thừa hoàn toàn tại Nghị định 116/2022/NĐ-CP. Ngoài ra, Nghị định 116/2022/NĐ-CP có bổ sung vùng lãnh thổ Ceuta và Mellila vào danh mục được áp dụng ưu đãi thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định EVFTA . Đây là quy định mới so với quy định về lãnh thổ thành viên EU được hưởng ưu đãi thuế quan đã có tại Nghị định 111/2020/NĐ-CP.

11.478 dòng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

Tại Nghị định 116, biểu thuế xuất khẩu ưu đãi gồm 737 dòng thuế, các mặt hàng không thuộc Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi này áp dụng thuế xuất khẩu ưu đãi 0% khi xuất khẩu sang lãnh thổ các nước thành viên EU quy định tại Phụ lục III của Nghị định 116. Để được hưởng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi, hàng hóa xuất khẩu phải có chứng từ vận tải và tờ khai hải quan nhập khẩu, hoặc chứng từ thay thế tờ khai hải quan thể hiện đích đến thuộc lãnh thổ thành viên Liên minh châu Âu nêu tại Phụ lục III của Nghị định.

Để được hưởng ưu đãi, tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan thực hiện khai tờ khai xuất khẩu, áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu, tính thuế và nộp thuế theo Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục mặt hàng chịu thuế tại Nghị định Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và các văn bản sửa đổi, bổ sung. Trong thời hạn 1 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai xuất khẩu, người khai hải quan nộp đầy đủ chứng từ vận tải và bản chụp tờ khai hải quan nhập khẩu và thực hiện khai bổ sung theo quy định của pháp luật hải quan để áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi theo Hiệp định EVFTA. Quá thời hạn 1 năm nêu trên, hàng hóa xuất khẩu không được áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi theo Hiệp định EVFTA. Cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra hồ sơ, kiểm tra mức thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi, nếu hàng hóa xuất khẩu đáp ứng đủ các điều kiện quy định của Nghị định thì được áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi theo Hiệp định EVFTA và thực hiện tiền thuế nộp thừa cho người khai hải quan theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt gồm 11.478 dòng thuế, trong đó có 122 dòng thuế chi tiết theo cấp độ 10 số. Hàng hóa nhập khẩu được áp dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định EVFTA phải đáp ứng đủ các điều kiện là thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thuộc Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định, đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa và có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Quy định của Hiệp định EVFTA.

Các nội dung quy định của Nghị định 116/2022/NĐ-CP về cơ bản kế thừa quy định tại các Nghị định số 111/2020/NĐ-CP. Trong quá trình thực thi Nghị định, Bộ Tài chính chưa ghi nhận trường hợp doanh nghiệp và cơ quan Hải quan gặp vướng mắc với các quy định của Nghị định. Việc ban hành và thực thi Nghị định 116/2022/NĐ-CP đảm bảo tuân thủ cam kết của Việt Nam tại EVFTA và các cam kết quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và sẽ góp phần thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và EU, tăng cường mối quan hệ giữa hai bên.

Nguồn: https://haiquanonline.com.vn/