Phối hợp giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông, thủy sản

Hiện nay, tình hình thời tiết, ngư trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận diễn biến thuận lợi nên sản lượng khai thác, thu hoạch nông, thủy sản trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định. Cụ thể: sản lượng khai thác thủy sản toàn tỉnh hàng năm khoảng 220.000 tấn/năm, sản lượng khai thác từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2021 khoảng 142.350 tấn; diện tích thanh long hiện nay khoảng 33.750 ha, sản lượng khoảng 698.000 tấn/năm, sản lượng thu hoạch từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2021 khoảng 437.000 tấn; diện tích lúa Hè thu 42.819 ha, ước sản lượng khoảng 236.140 tấn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid – 19 các cơ sở sản xuất nông, thủy sản trên địa bàn tỉnh đang gặp khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm. Nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm nông, thủy sản chủ lực của tỉnh Bình Thuận đến các hệ thống phân phối, cơ sở kinh doanh, siêu thị trên địa bàn các tỉnh, thành phố trong cả nước; giúp các cơ sở tìm đối tác tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần ổn định sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến phức tạp.

Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận giới thiệu năng lực sản xuất các sản phẩm nông, thủy sản; đồng thời giới thiệu một số cơ sở sản xuất sản phẩm chủ lực của tỉnh có tiêu thụ nội địa và thực hiện chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, sản phẩm OCOP (theo phụ lục kèm theo) và trân trọng đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công thương các tỉnh, thành phố và các hệ thống siêu thị phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Thuận triển khai một số nội dung sau:

  1. Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp – Bộ Nông nghiệp và PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công thương các tỉnh, thành phố quan tâm phối hợp và tạo điều kiện giới thiệu, kết nối các sản phẩm nông, thủy sản của tỉnh Bình Thuận đến các hệ thống phân phối, cơ sở kinh doanh, siêu thị trên địa bàn các địa phương. 2. Các siêu thị, hệ thống phân phối nông, thủy sản hỗ trợ giới thiệu, trưng bày, tiêu thụ các sản phẩm nông, thủy sản của tỉnh Bình Thuận; đặc biệt tạo điều kiện hỗ trợ cho các đơn vị cung ứng của tỉnh Bình Thuận hoàn thiện thủ tục, hồ sơ để đưa sản phẩm vào hệ thống siêu thị, phân phối.
  2. Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận giao Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản làm đầumối liên hệ, phối hợp hỗ trợ các cơ sở kinh doanh kết nối với các tổ chức, cá nhân liên quan để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông, thủy sản với các tỉnh, thành phố và các siêu thị, hệ thống phân phối nông, thủy sản trên toàn quốc.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản Bình Thuận; email: ccqlclnlts@snnptnt.binhthuan.gov.vn, liên hệ trực tiếp: Nguyễn Trung Tín, điện thoại: 0976865129.

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Thuận rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị.

Trân trọng cảm ơn.

Tổng hợp

CV phoi hop gioi thieu, ket noi tieu thu san pham nong, thuy san tinh Binh Thuan