Tháng 7/2021, xuất khẩu gốm sứ mỹ nghệ tăng nhẹ

Kim ngạch xuất khẩu gốm sứ mỹ nghệ trong tháng 7/2021 đạt 19,55 triệu USD, tăng 0,8% so với tháng 6/2021 và tăng 43,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gốm sứ mỹ nghệ trong tháng 7/2021 đạt 19,55 triệu USD, tăng 0,8% so với tháng 6/2021 và tăng 43,7% so với cùng kỳ năm 2020. Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu gốm sứ mỹ nghệ đạt 143,22 triệu USD, tăng 51,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Về thị trường, tháng 7/2021, xuất khẩu gốm sứ mỹ nghệ sang EU đạt 6,82 triệu USD, tăng 12,1% so với tháng 6/2021 và tăng 30,8% so với cùng kỳ năm 2020. Tính chung 7 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu gốm sứ mỹ nghệ sang EU đạt 42,11 triệu USD, tăng 33,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Tháng 7/2021, xuất khẩu gốm sứ mỹ nghệ sang Bỉ tăng mạnh – là thị trường thuộc EU nhập khẩu nhiều nhất mặt hàng này của Việt Nam trong tháng, đạt 1,78 triệu USD, tăng 870,3% so với tháng 6/2021; tăng 2.000% so với cùng kỳ năm 2020. Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu gốm sứ mỹ nghệ sang Bỉ đạt 3,34 triệu USD, tăng 102,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Ngược lại, xuất khẩu gốm sứ mỹ nghệ sang thị trường Hà Lan, Pháp trong tháng 7/2021 giảm so với tháng 6/2021. Nhưng tính chung trong 7 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu gốm sứ mỹ nghệ sang 2 thị trường này tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020, trong đó, thị trường Hà Lan tăng 29,1%, thị trường Pháp tăng 50,0%.

Xuất khẩu gốm sứ mỹ nghệ sang Mỹ trong tháng 7/2021 đạt 5,07 triệu USD, giảm 18,8% so với tháng 6/2021; nhưng tăng 54,9% so với cùng kỳ năm 2020. Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu gốm sứ mỹ nghệ sang Mỹ đạt 54,36 triệu USD, tăng 63,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Nguồn: congthuong.vn