tin bài Nghiệm thu đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị sản xuất gỗ bóc tại huyện Lộc Bình

Ngày 15 tháng 3 năm 2022 tại Thôn Hua Cầu, xã Đông Quan, huyện lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại phối hợp với Hộ kinh doanh Chu Đức Đỗ tổ chức nghiệm thu đề án: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị sản xuất gỗ bóc tại xưởng sản xuất của Hộ kinh doanh.

Tham dự buổi nghiệm thu có các thành phần:

Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, Đại diện Phòng Quản lý công nghiệp, Phòng Kế hoạch – Tổng hợp – Sở Công Thương; Đại diện Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lộc Bình; Đại diện lãnh đạo UBND xã Đông Quan; Đại diện Lãnh đạo và cán bộ Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại; Hộ kinh doanh Chu Đức Đỗ.

Tổng kinh phí thực hiện đề án: 640.000.000 đồng, trong đó kinh phí khuyến công địa phương năm 2022 hỗ trợ đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị sản xuất gỗ bóc là 230.000.000 đồng. Hộ kinh doanh Chu Đức Đỗ đã đầu tư mua sắm máy sản xuất gỗ bóc công suất 2.300 m3 gỗ bóc/năm, tạo thêm việc làm cho 06 lao động địa phương với mức thu nhập trung bình khoảng 7 triệu đồng/người/tháng. Việc triển khai đề án nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương từ nguồn nguyên liệu sẵn có, tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, nâng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn, góp phần vào việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lạng Sơn