Tạo điều kiện cho dược liệu nhập khẩu qua cửa khẩu Chi Ma

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 111/NQ-CP, ngày 23/9/2021 về việc thực hiện Đề án thí điểm nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu song phương Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn. Đây là tin vui với nhiều doanh nghiệp, tạo thuận lợi nhập dược liệu qua cửa khẩu này.

Theo đó, Nghị quyết đồng ý tỉnh Lạng Sơn thực hiện Đề án thí điểm nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu song phương Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn như đề nghị của Bộ Y tế tại các Tờ trình: số 731/TTr-BYT ngày 24/5/2021, số 1368/TTr-BYT ngày 10/9/2021 và UBND tỉnh Lạng Sơn tại Công văn số 1528/UBND-KT ngày 26/11/2020.

Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các sở, ban, ngành bảo đảm đầy đủ các điều kiện về vật chất, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, lực lượng chức năng và thiết lập cơ chế phối hợp giữa các đơn vị bảo đảm kiểm soát chất lượng dược liệu nhập khẩu, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, phòng chống dịch bệnh như điều kiện thực hiện khi nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế.

Đồng thời, UBND tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, trước các cơ quan thanh tra, kiểm tra về việc thực hiện Đề án thí điểm; kịp thời báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2021 và sẽ được thực hiện trong thời gian 2 năm. Ngoài ra, Chính phủ cũng giao Bộ Y tế phối hợp với bộ, cơ quan tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án. “Đây là tin vui đối với Lạng Sơn và cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Hiện Cửa khẩu Chi Ma có đủ cơ sở vật chất, máy móc thiết bị và nhân lực để thực hiện các thủ tục nhập khẩu dược liệu khi được phép” – ông Nguyễn Công Tuân – Quyền Chánh văn phòng Cục Hải quan Lạng Sơn thông tin.

Bà Đoàn Thu Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chia sẻ, đoàn công tác của UBND tỉnh Lạng Sơn vừa kiểm tra tình hình xuất, nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Chi Ma, trong đó, có họp một số nội dung liên quan đến việc mở lại việc nhập khẩu dược liệu. “Hiện tỉnh đang chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng, hoàn thiện các kế hoạch để tổ chức thực hiện việc nhập khẩu dược liệu qua Chi Ma, đảm bảo phù hợp với thời điểm hiện nay”– bà Đoàn Thu Hà cho biết.

Cũng theo bà Đoàn Thu Hà, cửa khẩu Chi Ma đã có thâm niên 30 năm thực hiện chức năng nhập dược liệu. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2018 đến nay, việc nhập khẩu dược liệu dừng lại do những quy định mới của Chính phủ. Từ cuối năm ngoái, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có văn bản đề nghị Chính phủ cho phép nhập dược liệu qua Chi Ma.

Nguồn: congthuong.vn